FM Logistic otworzył w Polsce cztery nowe placówki

FM Logistic Błonie
FM Logistic

Francuska firma logistyczna o międzynarodowym zasięgu ma za sobą udany rok obrotowy 2018-2019. Spośród krajów naszego regionu największą poprawę wyników osiągnęła na Węgrzech i w Czechach (przychody wzrosły o 25 i 24 proc.). W całej Europie Centralnej FM Logistic zwiększyło zatrudnienie o 1700 osób.

Firma FM Logistic podsumowała wyniki finansowe i operacyjne w zakończonym roku obrotowym 2018-2019. Jean-Christophe Machet, prezes FM Logistic, informuje, że wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego był dwucyfrowy. Przychody rosły wyłącznie w sposób organiczny. Nastąpiła też poprawa rentowności firmy, co jest efektem działań podjętych w ramach programu „Focus Plan”, zainicjowanego w roku 2017.

– „Focus Plan” zakłada realizację czterech zamierzeń: ustalenie optymalnych cen naszych usług, wzrost efektywności operacyjnej, rozwój kadr i bardziej selektywne podejście z komercyjnego punktu widzenia. Ten plan został wdrożony i już przynosi korzyści – mówi Machet.

FM Logistic zyskuje na utrzymującym się zapotrzebowaniu na usługi logistyczne w Europie i Azji, napędzane przez wielokanałową dystrybucję i e-commerce. FMCG, sieci handlowe, branża kosmetyczna to sektory, w których FM Logistic zawarł w roku obrotowym 2018-2018 większość z nowych kontraktów. Wartość umów wyniosła 190 mln euro.

Kontrahenci docenili Citylogin

Wzrost przychodów z działalności transportowej FM Logistic wyniósł 17 proc. Ten wynik był skutkiem zwiększenia wydajności po wprowadzeniu miejskiego systemu dystrybucji Citylogin. System zyskał uznanie dużych firm zajmujących się handlem elektroniką i handlem detalicznym.

FM Logistic kontynuuje i rozszerza swoją działalność międzynarodową. Rynek zagraniczny (poza Francją) przynosi 61 procent przychodów organizacji. W roku 2018-19 powstały lub rozwijały się platformy europejskie – w Rosji, Czechach, Rumunii, Hiszpanii i Włoszech. Trwają prace nad nowymi platformami (centrami logistycznymi) FM Logistic w Wietnamie i Indiach.

– Produkt krajowy brutto na rynkach Europy Centralnej rośnie. FM Logistic odpowiada na te pozytywne impulsy i wciąż umacnia swoją pozycję w regionie, ciesząc się uznaniem klientów i wyróżnieniami branżowymi w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech – mówi Daniel Franke, dyrektor zarządzający FM Logistic na Europę Centralną.

Poprawa rentowności

W Europie Centralnej FM Logistic otworzył 5 nowych lokalizacji. Cztery z nich uruchomiono w Polsce (w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi i Będzinie), a piątą w czeskich Lovosicach. Obroty firmy w krajach naszego regionu rosną z roku na rok dzięki konsekwentnie realizowanej strategii i przyjaznym wskaźnikom wzrostu ekonomicznego.

W stosunku do roku obrotowego 2017-2018, firma odnotowała w Europie Centralnej wzrost obrotów o 12,5 proc., co przy jednoczesnym wzroście zysku operacyjnego, zaowocowało znaczną poprawą rentowności. Dynamika wzrostu obrotów handlowych w poszczególnych w krajach w roku 2018-2019 była następująca:

  • Węgry – 25%
  • Czechy – 24%
  • Polska – 10%
  • Słowacja – 6%

Równolegle FM Logistic kontynuował inwestycje w automatyzację procesów magazynowych, zwiększając efektywność operacyjną poprzez wdrożenie dodatkowych wózków autonomicznych (AGV), robotów współpracujących (coboty) i dronów magazynowych. Firma kontynuowała również transformację cyfrową, przenosząc niektóre aplikacje do chmury oraz wprowadzając nowe systemy zarządzania magazynem (WMS) i dokonując rolloutu cyfrowego pakietu HR Suite oraz pakiet Google G Suite.

Duży wzrost e-commerce

W zakończonym w marcu roku obrotowym FM Logistic utworzył 2 300 nowych etatów. Firma zatrudnia obecnie ponad 27 200 osób. Wzrost zatrudnienia następował wolniej niż wzrost przychodów (9,3% w porównaniu z 11,8%), co – zdaniem przedstawicieli firmy – świadczy o stabilnym zespole obecnych pracowników i pozytywnych wynikach działań podejmowanych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej. W tym okresie najbardziej dynamicznie przedstawiał się wzrost w sektorach takich jak: e-commerce (2 750%), farmaceutycznym (21%) oraz kosmetycznym (19%).

Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy w Europie, FM Logistic zdołał zaspokoić większość swoich potrzeb rekrutacyjnych. W ubiegłym roku FM Logistic w Europie Centralnej zatrudnił ponad 1700 osób.

W roku 2018-19 FM Logistic w Europie Centralnej rozszerzył współpracę z nowymi klientami, m.in. z właścicielami takich marek jak: IKEA, Biedronka, Inter-Vion, Chipita, Zentiva, Pepco, Kwidzyn, Żywiec, McCormick, Fanex, Polpharma, Woseba, Continental Bakeries.

Prace nad egzoszkieletem

FM Logistic rozpoczął wdrażanie nowego programu zrównoważonego rozwoju, decydując się m.in. na instalację paneli słonecznych w nowych platformach logistycznych w Escrenne i l’Herbergement we Francji. Dodatkowo firma połączyła siły z Francuskim Uniwersytetem Badawczym w celu zaprojektowania i opracowania egzoszkieletu stworzonego specjalnie dla operatorów logistycznych.

W latach 2019-20 FM Logistic prognozuje dalszą poprawę zysku operacyjnego (EBIT). Zysk poprawi się dzięki selektywnemu wzrostowi przychodów w kontekście handlowym. Cele te są prognozowane dla stałego kursu wymiany walut i z wyłączeniem przejęć lub akwizycji.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane