Grupa Kuehne+Nagel zarobiła w 2022 roku 13 mld zł

Samolot transportowy Antonow z ładunkiem Kuehne+Nagel na lotnisku w Rumunii
Kuehne+Nagel

Szwajcarski operator logistyczny Kuehne+Nagel przedstawił wyniki za rok 2022, który były dla niego wyjątkowo korzystny. Firma zwiększyła zyski we wszystkich jednostkach biznesowych, co przełożyło się na zysk netto wysokości 2,8 mld CHF (13 mld zł). Nowa strategia firmy (Roadmap 2026) zakłada zwiększenie siły zarobkowej.

Obroty netto grupy wzrosły w 2022 r. o 20% do 39,4 mld CHF (183,6 mld zł), EBIT o 28% do 3,8 mld CHF (17,71 mld zł), a zysk netto o 30% do 2,8 mld CHF (13 mld zł). Współczynnik konwersji opisujący relację EBIT do zysku brutto Grupy wyniósł 33,9%. Na sukces finansowy Kuehne+Nagel zapracowały wszystkie jednostki biznesowe firmy. Ze względu na ogólne spowolnienie gospodarcze, wynik w IV kwartale 2022 roku był słabszy niż w pozostałej części roku.

Korzystne prognozy na rok 2023

Przedsiębiorstwo informuje w komunikacie, że w 2023 r. otoczenie makroekonomiczne będzie nadal trudne ze względu na rozwój sytuacji geopolitycznej i inflację. Kuehne+Nagel oczekuje jednak, że pozytywny trend wzrostu i zysków, który utrzymuje się od wielu lat, z wyłączeniem wolumenów biznesowych i wyników finansowych za lata 2021 i 2022, utrzyma się także w tym roku.

Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG:

Rok finansowy 2022 był dla Kuehne+Nagel wyjątkowy pod wieloma względami. To rok zarówno sukcesów finansowych, jak i wyzwań dla nas i naszych klientów. Dzięki oddanym pracownikom mogliśmy zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoko jakościowe usługi logistyczne. Teraz jest właściwy czas, aby rozpocząć realizację strategicznego planu działania na rok 2026 i zapewnić trwały sukces Kuehne+Nagel w przyszłości, koncentrując się na jakości, zadowoleniu klientów i motywacji pracowników.

Logistyka morska

W 2022 r. obroty netto morskiej jednostki biznesowej wyniosły Kuehne+Nagel 18,8 mld CHF (87,6 mld zł) a EBIT 2,0 mld CHF (9,3 mld zł). Współczynnik konwersji osiągnął 58,1%. Wolumen kontenerów na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 4,4 mln TEU. W 2022 r. marża na kontener była na historycznie wysokim poziomie.

W drugiej połowie 2022 r. obniżała się złożoność globalnego rynku kontenerowego.

Logistyka lotnicza

Obroty netto w lotniczej jednostce biznesowej w 2022 r. wyniosły 11,7 mld CHF (54,5 mld zł), a EBIT 1,4 mld CHF (6,5 mld zł). Współczynnik konwersji osiągnął 47,5%. Wolumen przewozów lotniczych na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 2,2 mln ton. Marża na 100 kg była na bardzo wysokim poziomie w ciągu całego 2022 r.

Popyt utrzymywał się na wysokim poziomie na większości szlaków handlowych. Po zawirowaniach w lotnictwie komercyjnym latem 2022 r., w drugiej połowie roku podaż pozostała niestabilna.

Logistyka drogowa

W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki drogowej wyniosły 4,0 mld CHF (18,6 mld zł), a EBIT 146 mln CHF (680 mln zł).

Logistyka kontraktowa

W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki kontraktowej Kuehne+Nagel wyniosły 4,9 mld CHF (22,8 mld żł), a EBIT 187 mln CHF (870 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka ta zarządzała łącznie 10,3 mln mkw. powierzchni magazynowych.

Obiekty logistyki kontraktowej były w pełni wykorzystywane na całym świecie. Tylko w 2022 roku jednostka ta zrealizowała ponad 150 nowych projektów logistycznych, korzystając z wielkopowierzchniowych magazynów z najnowocześniejszą technologią i robotyką.

Z okazji Capital Market Day 1 marca 2023 r. Grupa Kuehne+Nagel przedstawiła swój nowy strategiczny plan działania do 2026 r. (Roadmap 2026). Plan ten stanowi podstawę do dalszego rozwoju strategii zakończonej pomyślnie pod koniec grudnia 2022 r. Celem strategicznym Roadmap 2026 jest znaczne zwiększenie siły zarobkowej firmy. Sprawdzony model „asset-light” zostanie zachowany.

Raodmap 2026

Plan działania do 2026 r. składa się z czterech wzajemnie wspierających się międzywydziałowych kamieni milowych:

  • Kuehne+Nagel Experience: jakość, zadowolenie klientów i motywacja pracowników
  • Digital Ecosystem: dane i technologia jako przewaga konkurencyjna
  • Living ESG: konkretne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju
  • Market Potential: plany rozwoju geograficznego i wysokomarżowe usługi

Roadmap 2026 zawiera jasno określone plany zarówno pod względem wyżej wymienionych obszarów we wszystkich czterech jednostkach biznesowych, jak i pod względem docelowych wyników. Na poziomie Grupy, Kuehne+Nagel dąży do osiągnięcia współczynnika konwersji od 25% do 30% do 2026 roku.

Kuehne+Nagel działa w ponad 1300 lokalizacjach w 100 krajachi zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. W Polsce działa od ponad 31 lat, świadcząc usługi w 28 lokalizacjach i zatrudniając ponad 2200 osób.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane