KOWR utworzył spółkę do budowy terminalu w Bydgoszczy

KOWR

Założenie spółki celowej Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo jest pierwszym krokiem do wybudowania pierwszego terminalu przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim. Udziałowcem spółki jest na razie tylko Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale wkrótce dołączą dwaj kolejni inwestorzy.

Powołana spółka ma na celu przygotowanie inwestycji oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji. Podmiot został wpisany do KRS 28 lipca 2020 r. Kapitał założycielki Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo wynosi 2 mln zł i zostanie przeznaczony na sporządzenia m.in.: map do celów projektowych operatu dendrologicznego i operatu wodno-prawnego, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pieniądze te pozwolą wykonać także program funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys inwestorski.

Zgodnie z ustaleniami do spółki celowej powołanej przez KOWR przystąpią PKP oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie warunkowej umowy inwestycyjnej pomiędzy tymi podmiotami.

Porozumienie o wspieraniu powstania pod Bydgoszczą intermodalnego terminalu kolejowo-drogowego zostało zawarte 17 września 2019 r. Jego sygnatariuszami byli: PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka oraz wojewoda kujawsko-pomorski.

– Terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo zapewni możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Budowa terminalu przyczyni się do poprawy logistyki i handlu oraz ułatwi eksport – powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane