Port Gdańsk ogranicza emisję pyłu węglowego

ZMPG S.A.

Rekordowo duże przeładunki importowanego węgla w Porcie Gdańsk sprawiły, że nad gdańską dzielnicą Nowy Port unoszą się kłęby pyłu węglowego. Aby ograniczyć ilość wykonywanych przeładunków, a tym samym emisję pyłu, spółka Port Gdański Eksploatacja zakupiła nowe, bardziej wydajne urządzenia przeładunkowe. Jednocześnie hałdy węgla są zwilżane kurtynami wodnymi oraz armatkami generującymi mgłę.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk informuje, że wkrótce na Nabrzeże Dworzec Drzewny zostaną dostarczone dwa żurawie samojezdne Liebherr LHM 550. Pierwszy w drugiej połowie czerwca 2023 r., drugi pod koniec roku. Żurawie wyposażone są w chwytaki do węgla i rudy oraz uniwersalny spreader kontenerowy, pozwalające w tym samych czasie i przy mniejszej liczbie operacji przeładować więcej węgla.

Na Nabrzeże Szczecińskie w grudniu 2023 r. zostaną dostarczone dwa nowe żurawie samojezdne Liebherr LHM 280. Są one wyposażone do przeładunku ładunków masowych jak węgiel i zboże oraz do przeładunku blach w kręgach (c-haki), mają jeden uniwersalny spreader kontenerowy. Na wszystkie te żurawie są podpisane umowy i realizowane płatności zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

Mycie ciężarówek w porcie

– PG Eksploatacja zakupiła także myjnię samochodową kół i podwozi samochodowych pracującą w obiegu zamkniętym, a jej montaż właśnie jest na ukończeniu. Jest ona w pełni mobilna, pracująca w cyklu zamkniętym, czyli nie oddająca żadnych zanieczyszczeń poza obiekt, docelowo będzie działała już w najbliższych dniach w rejonie Basenu Górniczego w części nowo utwardzonego placu pomiędzy posterunkiem Ochrony F1, a wagami samochodowymi. Jest to urządzenie przejezdne z automatycznymi przenośnikami zgrzebłowymi do usuwania zanieczyszczeń – zapowiada Łukasz Malinowski, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

PG Eksploatacja ponadto zorganizowała i zakupiła ok. 70 kurtyn wodnych, oraz armaty produkujące mgłę wodną i wykonuje zalecenia polewania wodą placów składowych w Rejonie Basenu Górniczego. Podobne rozwiązania stosują także inni operatorzy. Ponadto sprzątanie placów odbywa się na mokro, a zebrany surowiec wywożony na składowiska odpadów do tego celu przewidzianych. Port współpracuje też ze strażakami, posiłkując się ich wiedzą. W przypadku silnego wiatru, gdy Kapitanat Portu wstrzymuje prace na nabrzeżach operatorzy mają wstrzymywać też prace przeładunkowe, nie mogą też załadowywać węgla na samochody ciężarowe z dużej wysokości, aby ograniczyć pylenie. Większość węgla ma wyjeżdżać z terenu portu koleją, która używa taśmociągów i ładowarek do przeładunku surowca. Taśmociągi też muszą być polewane wodą.

Port Gdańsk i wszyscy operatorzy działający w porcie sprzątają ciągi komunikacyjne tj. jak drogi, chodniki, parkingi, ścieżki cumownicze, zlokalizowane na nieruchomościach gruntowych pozostających we władaniu ZMPG. Ponadto zgodnie z ustaleniami z gestorem dróg publicznych, port sprząta drogi należące do miasta. Obecna akcja będzie prowadzona do 15 lipca, a jeżeli nadal zaistnieje taka potrzeba, będzie kontynuowana.

Zraszanie hałd węgla

Jednocześnie spółki zajmujące się przeładunkiem węgla prowadzą zraszanie hałd adekwatnie do warunków pogodowych. Aby przeciwdziałać pyleniu czyszczone i sprzątane są ciągi komunikacyjne i place składowe, na mokro, dedykowanym do takich prac sprzętem, a zebrane w ten sposób produkty są wywożone na składowiska odpadów. Na hałdach stosowany jest preparat celulozowy i polimerowy redukujący zapylenie, a w przypadku hałd, które pod wpływem dużej ilości wylewanej na nie wody zaczynają parować i dymić, muszą być zagęszczane po to, aby odciąć dopływ tlenu do tlących się ognisk. Może to generować dym i wydzielanie pary wodnej, co ustanie po ustabilizowaniu się takiej hałdy. Zagęszczanie prowadzone jest zgodnie z technologią zaimplementowaną od firm na co dzień zajmujących się składowaniem węgla. Surowiec dłużej składowany jest laminowany, co powoduje powierzchniowe związanie go i znaczne uodpornienie na wpływ wiatru.

Na terenie portu w Gdańsku w okresie letnim, operatorzy będą prowadzili nadal przeładunki węgla, z taką intensywnością na jaką pozwoli transport organizowany przez odbiorców tego surowca w kraju. Będzie i jest to uzależnione od miejsca w składach węgla na terenie odbiorców węgla. Czym bliżej jesieni, będzie także odbywał się ponownie odbiór i przeładunek węgla na kolejny okres grzewczy.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane