Spadła liczba śmiertelnych wypadków przy pracy

Adrian Sulyok, Unsplash

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy za I połowę 2022 roku. We wszystkich dziecinach gospodarki statystyki nie poprawiły się wobec roku 2021, ale w transporcie i gospodarce magazynowej o 33 proc. spadła liczba śmiertelnych wypadków.

Według danych GUS pierwsze 6 miesięcy 2022 r. przyniosło umiarkowanie pozytywne informacje związane z wypadkami przy pracy. Łącznie we wszystkich badanych sektorach gospodarki ich liczba była większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale wzrost nie był wysoki – to 2,6% (z 27200 do 27900). Na uwagę zasługuje jednak wyraźny spadek liczby nieszczęśliwych zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym – w I półroczu br. zgłoszono ich o 25,3% mniej niż w analogicznym okresie w 2021 r. Do tego spadła liczba poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących, tzw. wskaźnik wypadkowości – z 2,01 do 1,89.

Jeśli chodzi o branże, które przodują w statystykach, to niewiele zmienia się od lat. Biorąc pod uwagę zarówno łączną liczbę wypadków przy pracy, jak i liczbę zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, na czele wciąż znajdują się: Przetwórstwo Przemysłowe, Transport i Gospodarka Magazynowa oraz Budownictwo. Tylko w tych 3 obszarach gospodarki doszło w pierwszych 6 miesiącach br. do 47 wypadków śmiertelnych, co stanowiło aż 66% wszystkich dla całej gospodarki. Biorąc pod uwagę łączną liczbą wypadków przy pracy – we wspomnianych 3 sektorach wydarzyła się blisko połowa wszystkich nieszczęśliwych zdarzeń.

Dane wypadkowości dla Transportu i Gospodarki Magazynowej za pierwsze półrocze 2022 r. pokrywają się z danymi dla całej gospodarki, trudno więc patrzeć na nie z pełnym optymizmem. Zanotowano nieznaczny, niespełna 2-procentowy wzrost wypadków ogółem (z 2374 do 2418), a wypadków śmiertelnych było 33% mniej – w statystykach GUS odnotowano ich 10. Wskaźnik wypadkowości pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie i wyniósł 2,55, czyli zauważanie wyższy niż dla ogółu branż – patrząc jednak na charakter pracy w sektorze transportowym i magazynowym jest to zrozumiałe.

– Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny jasno pokazują, że najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy od wielu lat pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Nie inaczej było w I połowie tego roku, w której odsetek ten wyniósł 61,1%. Jeśli dołożymy do tego niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, da nam to przyczynę prawie 70 % wszystkich wypadków. Nie ma zatem wątpliwości, że to na tym polu pracodawcy mają najwięcej do zrobienia w kwestii poprawy bezpieczeństwa – mówi Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE. – Obowiązkowe szkolenie BHP oraz prawidłowo prowadzony instruktaż stanowiskowy to niepodważalny obowiązek każdego pracodawcy. Jak pokazują jednak statystki, to nie wystarcza. W sektorach takich jak przemysł czy gospodarka magazynowa, gdzie często mamy do czynienia z wymagającą pracą przy obsłudze maszyn albo niebezpieczną pracą na wysokości, należy zwracać szczególną uwagę na ciągłą edukację pracowników, której celem jest uświadamianie im zagrożeń wynikających z wykonywanych zadań. Warto też zadbać o odpowiednią organizację oraz wyposażenie stanowiska pracy – dodaje Banach.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane