Udany I kwartał zespołu portowego Szczecin-Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

W zespole portów Szczecin-Świnoujście w marcu o 13 proc. wzrosły przeładunki w porównaniu do marca roku ubiegłego. W sumie po pierwszym kwartale br. obydwa porty są na plusie o 10 proc. wobec pierwszych trzech miesięcy roku 2020.

Najlepszy wynik w marcu 2021 odnotowały przeładunki węgla, któe wzrosły o 80 proc. Z tym ładunkiem porty obsłużyły 10 statków w eksporcie i imporcie. Tuż za węglem plasuje się ruda (wzrost o 66 proc.). W tej grupie towarowej w marcu br. porty obsłużyły 5 statków z rudą żelaza, koncentratem miedzi oraz rudą manganu.

W marcu br. na plusie są także paliwa ze wzrostem na poziomie 18 proc. W tej grupie porty obsłużyły w imporcie i eksporcie łącznie 18 statków, w tym z gazem LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim. Wynik dodatni za marzec br. ma także drobnica wzrost o 10 proc., w tym drobnica promowa w górę o 12,5 proc. Więcej było drobnicy kontenerowej, i drobnicy konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Kontenery w górę  o 3,6 proc.

W marcu br. w stosunku do marca ub. roku mniej było zbóż i innych masowych: spadek wyniósł odpowiednio 12 i 20,7 proc.

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po trzech miesiącach br. jest ruda: wzrost o 104,5 proc. Na kolejnych miejscach plasują się węgiel i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 38,7 i 16 proc. Tuż za podium znalazła się drobnica, wzrost o 6,4 proc.

Po pierwszym kwartale na minusie utrzymują się przeładunki w takich grupach, jak inne masowe, paliwa i kontenery.

ZMPSiŚ realizuje obecnie szereg inwestycji. Dzięki nim porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku.

Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa (drogi i kolej) łączące porty z zapleczem.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane