PKP Cargo chce produkować wagony z ARP i Greenbrierem

PKP Cargo

Narodowy przewoźnik podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych. Trwają zaawansowane rozmowy ze spółką Wagony Świdnica (z grupy Greenbrier) o przystąpieniu amerykańskiego producenta do tego projektu.

Podpisany list intencyjny stanowi, że sygnatariusze najpóźniej do końca 2019 roku podpiszą umowę, która określi ich zaangażowanie w projekt. Dopiero podpisanie umowy pozwoli w kolejnym kroku na powołanie spółki, która zajmie się produkcją wagonów towarowych różnych typów dla PKP Cargo. Umowa określi także wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów.

– Na rynku widać duży popyt na wagony towarowe i realizacja tego przedsięwzięcia byłaby ogromną korzyścią dla PKP Cargo – powiedział Czesław Warsewicz, prezes przewoźnika. – Na pewno nasza spółka mogłaby być odbiorcą produkcji tego zakładu, gdyż mamy duże potrzeby zarówno w zakresie wymiany starego taboru na nowy, jak i powiększania naszych zasobów – dodał Warsewicz.

Jedną z możliwych lokalizacji dla nowej spółki mogą być tereny dawnej Fabryki Wagonów „Gniewczyna” koło Przeworska, ale możliwe jest umieszczenie zakładu w innym miejscu na Podkarpaciu. Sygnatariusze listu chcieliby uruchomić produkcję w 2020 roku.

– Chcemy być aktywnym partnerem w odbudowie potencjału krajowego przemysłu. Zwłaszcza w zakresie odnowy parku taborowego polskich przewoźników, który niegdyś był naszą chlubą narodową. Rynek bardzo tego potrzebuje – obecnie aż 70% wszystkich wagonów towarowych ma ponad 30 lat. Dlatego dzisiaj, podpisując porozumienie z PKP Cargo, połączyliśmy siły i kompetencje. Nasi partnerzy mają potrzeby inwestycyjne i wiedzę branżową, my z kolei wesprzemy planowany projekt finansowo – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane