Fiasko projektu zakupowego Lotos Kolej

Newag

Przewoźnik kolejowy Grupy Lotos planował zrealizować projekt zakupu 326 jednostek taboru do transportu intermodalnego. Inwestycja szacowana na ponad 183 mln zł, z dofinansowaniem unijnym wysokości ponad 74 mln zł, stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ spółce nie udało się rozstrzygnąć przetargów.

Operator kolejowy chciał kupić dwie lokomotywy elektryczne oraz 234 wagony – platformy do przewozu kontenerów. Projekt zakupowy był jednym ze zwycięzców konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Umowa z Lotos Kolej o dofinansowanie otrzymała numer POIS.03.02.00-00-0021/17-00.

Projekt powinien być zrealizowany w okresie 18 grudnia 2018 r. – 30 czerwca 2022 r. Koszt jego realizacji to 183 102 309,58 zł. Wydatki kwalifikowane określono na 148 605 414,52 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 74 279 897,26 zł.

Tabor miał być zamówiony w trzech postępowaniach przetargowych:
– na dostawę lokomotywy jednosystemowej,
– na dostawę lokomotywy wielosystemowej,
– na dostawę 324 wagonów. W jednym zamówieniu Lotos Kolej planował pozyskać 216 platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80’ oraz 108 pojazdów o długości 60’.

Przetargi rozpoczęły się w marcu tego roku. Potencjalni dostawcy wagonów złożyli szereg zapytań oraz sugestii, dotyczących m.in. przesunięcia terminu składania ofert oraz terminów dostaw taboru. Zamawiający przystał na te propozycje. 10 czerwca Lotos Kolej poinformował jednak, że przetarg został unieważniony, ponieważ uzyskane w postępowaniu oferty znacznie przekroczyły przewidziany budżet. Spółka nie udostępniła informacji o wartości ofert otrzymanych od dostawców.

Podobny lost spotkał przetargi na dostawy lokomotyw. 16 lipca przewoźnik poinformował o unieważnieniu postępowań, ponieważ spółka nie dostała żadnych ważnych ofert.

Nie wiadomo, czy Lotos Kolej ponowi przetargi na dostawy taboru. Biuro prasowe Grupy Lotos informuje, że nie zostały podjęte w tej sprawie decyzje. Według informacji uzyskanych w CUPT, beneficjent ma możliwość rozpisania kolejnego postępowania, musi jednak uzyskać zgodę resortu inwestycji, który dokona analizy ryzyka niewykorzystania środków POIiŚ 2014 – 2020 zgodnie z zasadą n+3. Zasada ta odnosi się do okresu programowania UE i określa dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów. W praktyce fundusze muszą zostać wykorzystane do roku 2023.

Celem projektu zakupowego przewoźnika miało być zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków. Efektem zakupu taboru miał być wzrost przewozów Lotos Kolej w segmencie transportu intermodalnego na poziomie 0,8 – 0,9 mld tkm w roku 2022.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane