KE: samoloty pasażerskie powinny przewozić ładunki

pkozmin, Pixabay

W czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa państwa członkowskie UE powinny wspierać lotniczy transport towarowy – twierdzi Komisja Europejska. Nowe wytyczne KE zawierają działania organizacyjne w celu utrzymania niezbędnych przepływów, w tym w odniesieniu do produktów medycznych i personelu medycznego.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oświadczyła, że transport towarów drogą lotniczą odpowiada za około 35 proc. światowego handlu pod względem wartości i stanowi zasadniczy element transportu towarowego. Zapewnia on funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw wielu z najbardziej wartościowych materiałów i stanowi istotne uzupełnienie transportu lądowego i morskiego.

– Proponujemy konkretne środki służące utrzymaniu tych usług, w tym z wykorzystaniem samolotów pasażerskich. Produkty, w odniesieniu do których istotny jest czynnik czasu, muszą być transportowane drogą lotniczą. Przyjęte wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące zniesienia ograniczeń w lotach nocnych i ograniczeń czasu na start lub lądowanie lub wykazania elastyczności w tym zakresie, a także specjalne środki dotyczące personelu zajmującego się transportem towarów – mówi Vălean.

Państwa członkowskie powinni tymczasowo przyznać prawa przewozowe w odniesieniu do dodatkowych operacji przewozów towarowych spoza UE, w przypadkach, gdy normalnie obowiązywałyby ograniczenia, nawet jeżeli przedmiotowe operacje są prowadzone z wykorzystaniem samolotów pasażerskich.

Państwom członkowskim zaleca się również tymczasowe zniesienie ograniczeń w lotach nocnych i ograniczeń czasu na start lub lądowanie w odniesieniu do niezbędnych przewozów towarowych oraz ułatwienie korzystania z samolotów pasażerskich do przewozu towarów.

Załoga przedmiotowych statków powietrznych powinna być zwolniona z ograniczeń związanych z podróżą, jeżeli nie wykazuje objawów choroby.

Niezwykle ważne jest, aby otwarte porty lotnicze dysponowały wystarczającą zdolnością do obsługi ładunku oraz wprowadziły specjalne środki w odniesieniu do personelu zajmującego się transportem towarów.

Według unijnych komisarzy, te wyjątkowe środki będą miały charakter tymczasowy, ograniczony do okresu trwania kryzysu związanego z koronawirusem.

– Należy znieść wszelkie ograniczenia niezgodne z prawem Unii. Komisja wzywa również wszystkie państwa trzecie do powstrzymania się od nakładania zbędnych ograniczeń na przewozy towarów drogą lotniczą, w szczególności ograniczeń sprzecznych z obowiązującymi umowami. Utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw towarów, również towarów niezbędnych, w tym wysoko specjalistycznych, pilnych i krytycznych produktów, takich jak wyroby medyczne, leży we wspólnym interesie – czytamy w komunikacie KE.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane