PKP CARGO z niewielkim wzrostem przewozów we wrześniu

PKP CARGO

W ujęciu rocznym Grupa PKP CARGO odnotowuje wciąż spadki wyników przewozowych, ale we wrześniu po raz pierwszy od dawna Grupa odnotowała niewielkie wzrosty w stosunku do poprzedniego miesiąca. Licząc w ten sposób transportowane wolumeny zwiększyły się o 2,6 proc., a praca przewozowa o 1,3 proc.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce wykazał dziesiąty z rzędu miesięczny spadek r/r, a wolumen przewiezionych towarów był równy 19,4 mln ton (-5,8 proc.). Jednocześnie dynamika spadku r/r rynku przewozów była niższa niż w sierpniu br. (-8,8 proc.). Z uwagi na silne zwiększenie produkcji sektora przemysłowego w Polsce we wrześniu (+10,7 proc.), w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano wzrost przewozów kolejowych (+1,0 proc.).

Względem sierpnia 2019 r. zwiększyły się wolumeny transportowane przez Grupę PKP CARGO (+2,6 proc. m/m), podczas gdy konkurencyjni operatorzy łącznie wykazali spadek przewozów (-0,2 proc. m/m).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa kurczy się r/r nieprzerwanie od marca 2019 roku, a we wrześniu wyniosła ona 4,4 mld tkm (-11,3 proc.). Praca przewozowa rynku zmniejszyła się także względem sierpnia (-0,5 proc. m/m). Niemniej jednak, Grupa PKP CARGO wykazała wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+1,3 proc.), a spadek całego rynku wynikał z jej zmniejszenia u pozostałych operatorów kolejowych łącznie (-1,9 proc.).

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. koleją w Polsce przetransportowano łącznie 176,0 mln ton ładunków (-5,4 proc. r/r). Natomiast wykonana praca przewozowa wyniosła 41,2 mld tkm (-7,0 proc. r/r).

We wrześniu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 8,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 2,6 proc. w stosunku do sierpnia br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez Grupę. Wyniosła 2,0 mld tkm (+1,3 proc.). Warto zauważyć, że w ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP CARGO odnotowała zwiększone przewozy węgla kamiennego (+9,5 proc.).

– Wrześniowe dane dają podstawy do optymizmu, że ostatnie miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP CARGO zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

W ujęciu rok do roku Grupa PKP CARGO przewiozła więcej ładunków w sektorze przewozów intermodalnych. We wrześniu br. przetransportowano 679 tys. ton ładunków, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 23,3 proc. w stosunku do września 2017 roku. W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-wrzesień – o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 18,8 proc. względem 2017 roku.

Grupa odnotowała we wrześniu 2019 roku także zwiększone r/r przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 308 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 14,8 proc. r/r. O 7,2 proc. r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku.

Przed pierwsze dziewięć miesięcy br. pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 74,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,7 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w okresie styczeń-wrzesień wyniosła 18,8 mld tkm i była niższa o 12,4 proc. r/r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane