PKP Cargo z niższą prognozą EBITDA

PKP Cargo

Przewoźnik kolejowy przedstawił szacunki wybranych danych finansowych Grupy PKP Cargo za 9 miesięcy 2019 r., a także skorygowaną prognozę EBITDA (zysk przed potrąceniem kosztów finansowych) za cały rok: wynik ten zmniejszy się 1,15 mld zł do 925 mln zł.

Po trzech kwartałach bieżącego roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 98,7 mln zł, a EBITDA 713,1 mln zł (wpływ MSSF 16 ok. 97,3 mln zł).

Skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) przewoźnika po 9 miesiącach 2019 r. wyniósł 182,8 mln zł, a przychody z działalności operacyjnej 3,6 mld zł.

Spółka informuje, że powyższe wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP Cargo za 9 miesięcy 2019 r. zaplanowana jest na 21 listopada.

Wcześniej PKP Cargo przedstawiło wyniki przewozowe za wrzesień.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane