Przewoźnicy nie stosują systemu ETCS

Tomasz Kowal

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że pociągi posiadające urządzenia pokładowe systemu ETCS, poruszające się po liniach wyposażonych w ten system, należy prowadzić z wykorzystaniem tych urządzeń. Kontrole prowadzone przez Prezesa UTK wskazują, że dochodzi do sytuacji w których ETCS nie jest uruchamiany, a maszyniści nie potrafią obsługiwać tego systemu.

W wyniku działań kontrolnych Prezes UTK ujawnił szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji pojazdów kolejowych wyposażonych w urządzenia pokładowe ETCS. Na sześć dotychczas przeprowadzonych kontroli połowa z nich wykazała naruszenia polegające na braku wykorzystania systemu do sterowania pociągiem, pomimo poruszania się po liniach kolejowych z zabudowanymi i czynnymi urządzeniami ETCS oraz braku znajomości obsługi tego systemu przez maszynistów.

– Zagadnienie to będzie konsekwentnie weryfikowane podczas kolejnych czynności nadzorczych Prezesa UTK. Brak wykorzystania ETCS skutkuje obniżaniem poziomu bezpieczeństwa. Dlatego Prezes UTK w przypadku ujawnienia podobnych nieprawidłowości może podejmować działania administracyjne o charakterze sankcyjnym, wobec przewoźników kolejowych dopuszczających się naruszeń – podkreśla UTK w komunikacie.

UTK przypomina, że zgodnie z pkt 7.2.5 TSI sterowanie podczas przejazdów na linii, która wyposażona jest zarówno w system klasy A jak i klasy B, pociąg, który również wyposażony jest w systemy klasy A i klasy B, może korzystać z systemu klasy B jedynie jako rozwiązanie awaryjne. Ponadto, zgodnie z § 30b ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  pociągi wyposażone w urządzenia pokładowe systemu ETCS, poruszające się po liniach wyposażonych w czynne i dopuszczone do eksploatacji urządzenia przytorowe systemu ETCS, należy prowadzić z wykorzystaniem tych urządzeń.

Stosowane w Polsce krajowe zabezpieczenia klasy B to Samoczynne Hamowanie Pociągu. Urządzenia SHP zapewniają jedynie funkcję ostrzegania maszynisty o zbliżaniu się do semafora, jednak nie dostarczają informacji o jego wskazaniach, ani również nie nadzorują prędkości jazdy pociągu. Systemy klasy A to Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), który zapewnia sygnalizację kabinową, jak i kontrolę pracy maszynisty przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. System ten opiera się na cyfrowej transmisji danych poprzez (w zależności od poziomu): eurobalisy, europętle, łączność radiową GSM-R lub moduły STM (umożliwiające pobieranie danych z rozwiązań narodowych), poprzez które przesyłane są informacje dotyczące m.in. maksymalnej prędkości pociągu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane