Wyższa Szkoła Logistyki ma nowego rektora

Wyższa Szkoła Logistyki

Dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński został rektorem najstarszej i największej uczelni logistycznej w Polsce – Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Nowy rektor jest profesorem WSL, związanym z Uczelnią od początku jej istnienia. 

Śliwczyński współpracował w tworzeniu podstaw programowych wielu specjalności, jest inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych „Menedżer Logistyki. Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw” oraz inicjatorem utworzenia w Wyższej Szkole Logistyki i kierownikiem Katedry Controllingu i Systemów Informatycznych. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Portfela Projektów Instytutu Logistyki i Magazynowania w Sieci Łukasiewicz.

Profesor Bogusław Śliwczyński specjalizuje się w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, w tym procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw, controllingu operacyjnego i poprawy efektywności operacyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstw, a także w obszarze inżynierii i optymalizacji procesów oraz wdrażaniu systemów informatycznych i platform cyfrowych z uwzględnieniem łańcuchów wartości.

Jest jednym z prekursorów rozwoju naukowego controllingu operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w Polsce, autorem trzech monografii na ten temat („Controlling w zarządzaniu logistyką. Controlling operacyjny procesów i zasobów”, „Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu” oraz wydanej w Stanach Zjednoczonych na rynek USA, Wielkiej Brytanii i Australii monografii „Controlling Supply Chains”).

W ciągu ostatnich kilku lat profesor Śliwczyński kierował lub był wykonawcą istotnych projektów na rzecz polskiej gospodarki:

Opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności i koordynacja wykonania projektów technicznych Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia;

Badanie, symulacja oraz opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych uwzględniających wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym wraz z controllingiem operacyjnym wdrożonego rozwiązania i analizą wartości dla Poczty Polskiej;

Opracowanie koncepcji i wsparcie wdrożenia systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej eBooking TRUCK samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski przez przejścia graniczne na wschodzie Polski/UE dla Ministerstwa Finansów RP;

Opracowanie projektu Platformy Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów publicznych.

Profesor Śliwczyński realizował projekty, był konsultantem i trenerem kadry kierowniczej dla ponad tysiąca przedsiębiorstw (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK SA, PSG, KGHM, Port Gdynia, Imperial Logistics, Ponetex Logistic, Schenker, Grupa Metro, JMP, Tesco, Stalexport SA, ZAK Grupa Azoty SA, Schneider Electric, Ruukki, Hochland SA), a także dla administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów/Służba Celna/, Ministerstwo Infrastruktury).

Na przestrzeni ostatnich lat profesor Śliwczyński pełnił także funkcje:

  • Lidera Biznesowego w Międzyresortowym Programie Rządowym „Od Papierowej do Cyfrowej Polski” – w dwóch strumieniach działań i projektów: e-Transport/e-Przepływ Towarów i e-Paragon/e-Faktura;
  • Przewodniczącego Komitetu Racjonalizacji Procedur Biznesowych Krajowej Izby Gospodarczej;
  • Członka Rady European Business Support Network, przy Komisji Europejskiej;
  • Członka/Eksperta Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk;
  • Eksperta Ministerstwa Rozwoju, ds. oceny projektów Programu Inteligentny Rozwój oraz konkursu Krajowego Klastra Kluczowego (2014-2020);
  • Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane