Grupa OTL zmodernizuje terminale w Gdyni i Świnoujściu

OT Logistics

Grupa logistyczna OTL, do której należą terminale przeładunkowe w portach Gdynia i Świnoujście, opublikowała wyniki finansowe za rok 2023. Przychody całej Grupy wzrosły 30 proc. r/r do poziomu 592,3 mln zł. Zysk netto wzrósł o 13,5 proc. r/r do 158 mln zł, a EBITDA wyniosła 191,6 mln zł (+32,3 proc. r/r) . Zarząd OT Logistics przy okazji przedstawił plany rozwoju przedsiębiorstwa.

W 2023 r. przychody Grupy OTL zwiększyły się we wszystkich segmentach działalności. Za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej (pochodnej przeładunków towarów masowych) najmocniej, bo aż o 62 mln zł (niemal 39 proc. r/r) wzrosły przychody z działalności spedycyjnej, która odpowiadała za blisko 37 proc. wszystkich przychodów. Dominująca w grupie działalność portowa (59 proc. wszystkich przychodów) wzrosła o niemal 26 proc. r/r. Przyczyniły się do tego, oprócz przeładunków, również przychody z tytułu składowania oraz innych usług dodatkowych. Z kolei przychody z działalności kolejowej wzrosły o 26,45 proc. r/r, a hydrotechnicznej o 15,54 proc. r/r. Pozytywnie na wyniki wpłynęła m.in. nadwyżka zbóż na polskim rynku, również z Ukrainy, co przy korzystnych rynkach zbytu spowodowało znaczące zwiększenie eksportu zbóż z Polski.

Więcej przeładunków towarów masowych

– Po silnym wzroście popytu na przeładunki węgla i rudy żelaza w OT Port Świnoujście w 2022 r., co było efektem wybuchu wojny w Ukrainie i zmianie w łańcuchach dostaw, rok 2023 przyniósł niższe przeładunki towarów masowych w tym terminalu o 23 proc. r/r. Z kolei w 2023 r. w OT Port Gdynia o 51 proc. r/r wzrosły przeładunki towarów masowych, głównie za sprawą produktów agro, a spadły drobnicowe o 19 proc. r/r, na skutek strajków związkowych w Finlandii i redukcji zawinięć promowych. Jednak pomimo spadku części wolumenów Grupa OTL poprawiła wyniki finansowe i płynność. Inwestycje realizujemy zgodnie z naszymi planami, m.in. modernizujemy i inwestujemy w nowe urządzenia przeładunkowe, co powoduje poprawę naszej pozycji konkurencyjnej – wylicza Grzegorz Zubrzycki, wiceprezes OT Logistics.

Grupa OTL dąży do zwiększenia uniwersalności portów, co ma pozwolić uzyskiwać większą stabilność wyników pomimo nagłych zmian otoczenia rynkowego. Grupa zamierza kontynuować modernizację i rozbudowę mocy przeładunkowych terminali w Świnoujściu i Gdyni.

– W Grupie OTL, która jest największym i najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce i jednocześnie jednym z największych w basenie Morza Bałtyckiego, obraliśmy kierunek, w którym koncentrujemy się na modernizacji i rozbudowie mocy przeładunkowych naszych terminali w Świnoujściu i Gdyni. Dążymy do zwiększenia uniwersalności portów mogących zapewnić elastyczność i efektywność usług, tak niezbędnych we współczesnym, bardzo konkurencyjnym środowisku – mówi Kamil Jedynak, prezes OT Logistics.

Plan modernizacji terminali

– Porty muszą stawać się coraz bardziej nowoczesne i ekologiczne. Dlatego w horyzoncie najbliższych trzech-pięciu lat zakładamy przeznaczenie znaczących kwot na modernizację i rozbudowę naszych terminali, zwiększając ich moce przeładunkowe, poprawiając ich efektywność, a także przystosowując je do obsługi nowych grup towarowych – dodaje Jedynak.

W ubiegłym roku Grupa OTL przeładowała łącznie 7,1 mln ton towarów masowych i drobnicowych, a cały rok 2023 zamknęła dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży i zysków. – W marcu 2023 r. zakończyliśmy kilkuletni proces restrukturyzacji wewnętrznej dokonując m.in. spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu obligacji, redukując tym samym zadłużenie odsetkowe Grupy OTL do zera. Sprzedaliśmy też posiadany przez OT Logistics pakiet akcji Luka Rijeka d.d., co poza zakończeniem wszelkich sporów prawnych i zobowiązań związanych z zaangażowaniem OT Logistics w Chorwacji, umożliwiło Grupie pełną koncentrację na rynku polskim i rozwój działalności w kraju w  zakresie  pozwalającym w pełni wykorzystać nasz aktualny potencjał – tłumaczy prezes Kamil Jedynak.

Zobacz też:

OT Port Gdynia przyjmie statki klasy panamax

Lakeway Link uruchomi przewozy między Polską i Szwecją

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane