Co ma znacznie dla kierowców samochodów dostawczych?

samochód dostawczy na ulicy
James163, Pixabay

Najważniejszy dla polskich kierowców vanów jest bezpieczny powrót do domu – tak wskazuje 39 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu priorytetów jest dobrze wykonana praca (38 proc. wskazań), a na trzecim dobre relacje z klientami (37 proc.). Takie są wnioski z badania „Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych”.

Platforma do zarządzania flotą Webfleet opublikowała wyniki badania przeprowadzonego wśród prawie 1000 europejskich kierowców aut dostawczych: „Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych”, którego partnerem branżowym jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Wyniki wskazują, że zawodowi kierowcy postrzegają bezpieczeństwo na drogach, korki i infrastrukturę drogową jako poważne wyzwania.

Kierowcy europejskich samochodów dostawczych zapytani o to, co zwiększyłoby ich satysfakcję z wykonywanej pracy, najczęściej odpowiadali: „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach”. Ponadto „Bezpieczny powrót do domu” został uznany za drugą najważniejszą rzecz dla kierowców w odniesieniu do ich pracy. Badanie wykazało, że kwestia ta jest szczególnie powszechna we Włoszech, gdzie ponad połowa (51%) ankietowanych kierowców twierdzi, że najbardziej zależy im na bezpieczniejszych drogach. Drugie miejsce pod tym względem zajęły Niemcy, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 48% kierowców. Z kolei w Polsce taka deklaracja została udzielona przez 43% kierowców.

Kierowcy obawiają się o bezpieczeństwo

Całkowita liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie spadła od 2019 r., jednak wskaźnik ten nie jest jednakowy dla każdego regionu, a liczby w niektórych krajach utrzymują się na tym samym poziomie lub rosną. Polska ze statystyką na poziomie 77 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców znajduje się niestety w niechlubnej czołówce w EU. 42% przedstawicieli flot komercyjnych twierdzi, że uczestniczy w 1-5 kolizjach drogowych rocznie, a raport Webfleet pokazuje, że zarówno menedżerowie flot, jak i kierowcy samochodów dostawczych są bardzo zaniepokojeni kwestią bezpieczeństwa.

Ponadto, na prośbę o ocenę potencjalnych problemów na drogach, 68% kierowców uznało zatory drogowe za niezwykle trudne lub wymagające, co czyni je drugim najbardziej wymagającym czynnikiem wymienionym w raporcie. Włochy również zajęły pierwsze miejsce pod tym względem, gdzie 80% kierowców oceniło korki jako bardzo trudne lub trudne. Zaraz za nimi uplasowała się Francja z wynikiem 77%. W Polsce podobnie odpowiedziało 71% respondentów.

Kierowcy samochodów dostawczych zgłosili również, że mają ograniczony dostęp do narzędzi cyfrowych przeznaczonych do wspierania ich w codziennej pracy. Zapytani o wybór z listy dziesięciu potencjalnych rozwiązań, we wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego, większość stwierdziła, że nie ma do niego dostępu. Przeciętnie wskazane narzędzia były używane tylko przez jedną trzecią badanych. Mimo to, większość kierowców zapytanych o chęć korzystania z poszczególnych rozwiązań stwierdziła, że chcieliby korzystać z każdego z nich.

60 proc. kierowców lubi swoją pracę

Pomimo wyzwań stojących przed kierowcami, zadowolenie z pracy pozostaje wysokie, a zdecydowana większość z nich deklaruje, że są bardzo zadowoleni lub zadowoleni ze swojej pracy. Dla polskich kierowców wskaźniki satysfakcji są również na wysokim poziomie: 60% jest bardzo zadowolonych, a 34% zadowolonych.

48% europejskich kierowców samochodów dostawczych twierdzi, że „dobrze wykonywana praca” jest dla nich najważniejszym aspektem ich pracy, co czyni ją najwyższym priorytetem. Polscy kierowcy vanów mają nieco inne zdanie w tej kwestii – najważniejszy jest dla nich bezpieczny powrót do domu (39% wskazań), dobrze wykonana praca znalazła się na drugiej pozycji (38%), a jako trzeci główny priorytet były wymieniane dobre relacje z klientami (37%).

– Wyniki naszych badań dają jasny obraz specyfiki pracy, jaką wykonują kierowcy samochodów dostawczych, ich problemów i wsparcia, jakiego potrzebują – powiedział Dariusz Terlecki, regional director Poland & EE z firmy Webfleet. – Istnieją różnice między poszczególnymi krajami, ale wyraźnie widać, że natężenie ruchu drogowego, bezpieczeństwo i stan infrastruktury stanowią wyzwania w całej Europie – dodał Terlecki.

Platforma Webfleet należy do firmy Bridgestone.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane