Kwiecień przyniósł poprawę w przewozach kolejowych

Pociąg towarowy
Tomasz Kowal

W przewozach towarowych widać nieznaczne odbicie – tak można podsumować wyniki przewozowe na kolei na początku II kwartału tego roku – informuje Urząd Transportu Kolejowego. W kwietniu obsłużono ponad 18,8 mln ton ładunków. W porównaniu do kwietnia 2023 r. to wzrost o 4,4% w masie towarów przetransportowanych koleją.

W kwietniu 2024 r. kolej obsłużyła ponad 18,8 mln ton ładunków, co w zestawieniu do wyników sprzed roku oznacza wzrost o 0,8 mln ton (+ 4,4%). Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 5,1 mld tonokilometrów i była wyższa o 0,2 mld tonokilometrów (+3,7%) w porównaniu do kwietnia 2023 r. W przypadku wykonanej przez pociągi towarowe pracy eksploatacyjnej, której wartość przekroczyła 6,9 mln pociagokilometrów, wzrost wyniósł 0,1 mln (+1,6%). Średnia odległość przewozu 1 tony towarów w kwietniu wyniosła 269 km i była krótsza o prawie 2 km niż w kwietniu 2023 r.

Kwiecień 2024 r. w wartościach przewiezionej masy towarów i pracy przewozowej to dotychczas najlepszy miesiąc tego roku. W zestawieniu miesiąc do miesiąca kolej obsłużyła o prawie 0,2 mln ton ładunków więcej (+0,9%), a wykazana praca przewozowa była o ponad 0,1 mld tonokilometrów wyższa (+2,2%). Wielkość pracy eksploatacyjnej wykazanej przez pociągi towarowe w kwietniu to wartość o niespełna 112,5 pociagokilometrów niższa niż w marcu 2024 r.

Ogółem w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. masa przewiezionych towarów przekroczyła poziom 73 mln ton, praca przewozowa wartość ponad 19,1 mld tonokilometrów, a eksploatacyjna prawie 26,7 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z kwietniem 2023 r. koleją przetransportowano o 5,6 mln ton towarów mniej (-7,1%), a wykonana praca przewozowa to o 1,8 mld tonokilometrów mniej (-8,7%). W przypadku pracy eksploatacyjnej to spadek o 1,9 mln (-6,7%) wobec kwietnia 2023 r.

Zobacz też: Drugi rok z rzędu ze wzrostem przewozów zboża koleją

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane