OT Logistics przejmie Rentrans International Spedition

Pixabay

Trwa konsolidacja grupy kapitałowej OTL. 15 kwietnia spółka OT Logistics połączyła się z Żeglugą Bydgoską, OT Portem Wrocław oraz przedsiębiorstwem Odra Rhein Lloyd z Wrocławia. Aktualnie ogłosiła po raz drugi – w komunikacie skierowanym do akcjonariuszy – zamiar połączenia z Rentrans International Spedition z Katowic.

Katowicka spółka zajmuje się przewozami kolejowymi towarów, m.in. węgla, konksu, stali i rudy metali. Połączenie jej ze spółką-matką nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku przedsiębiorstwa. Uchwałę o połączeniu obu spółek podejmie 25 lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics.

Połączenie obu spółek będzie kolejnym etapem konsolidacji grupy kapitałowej OTL. W połowie kwietnia tego roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum dokonał rejestracji połączenia OT Logistics ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław i Odra Rhein Lloyd z siedzibą we Wrocławiu.

Celem strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OT Logistics jest zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL oraz wyeliminowanie zbędnych procesów w tym uproszczenie struktury nadzoru i zarządzania. Połączenie przyniesie oszczędności finansowe w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane