Początek roku nie napawa kolejarzy optymizmem

Pociąg przewożący kontenery
Grzegorz Szczudło

Rynek przewozów pasażerskich nadal rośnie, jednak ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że przewozy towarowe w styczniu 2024 r. odnotowały kolejny spadek – podobnie jak w poprzednich miesiącach. Masa obsłużonych koleją ładunków wyniosła prawie 17,7 mln ton, czyli o 13,4 proc. mniej niż w styczniu 2023 r.

Przewozy kolejowe ładunków spadają od początku wybuchu wojny w Ukrainie. Początek roku 2024 w kolejowych przewozach towarów charakteryzował się jeszcze słabszymi wynikami w zestawieniu rok do roku. W styczniu 2024 r. kolej przewiozła prawie 17,7 mln ton ładunków, co w porównaniu do stycznia ubiegłego roku oznacza spadek o ponad 2,7 mln ton (-13,4 proc.).

Coraz mniej ładunków na kolei

Praca przewozowa wykonana przez pociągi towarowe osiągnęła wartość prawie 4,5 mld tonokilometrów i była niższa o ponad 0,9 mld tonokilometrów (-17,6 proc.) niż rok wcześniej. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła prawie 6,4 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł prawie 13 proc.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w styczniu 2024 r. to ok. 252 km, czyli prawie 13 km mniej niż w pierwszym miesiącu 2023 r.

Styczeń 2024 r. pod względem przewiezionej masy towarów i pracy eksploatacyjnej był nieznacznie lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Ogółem kolej obsłużyła o prawie 8,1 tys. ton ładunków więcej (+0,05 proc.) niż w grudniu 2023 r. W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej był to wzrost o prawie 0,1 mln pociągokilometrów (+1 proc.).

Pociągi towarowe wykonały pracę przewozową, której wartość była niższa o ponad 0,1 mld pociągokilometrów (-2,9 proc.) wobec grudnia 2023 r. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku była zaś o prawie 8 km krótsza niż w grudniu.

Lepiej jest z pasażerami

Odmienna jest sytuacja w przewozach pasażerów. W pierwszym miesiącu 2024 r. z usług kolei skorzystało prawie 31,4 mln osób, co w zestawieniu rok do roku oznacza wzrost o 1,8 mln (+6,1 proc.) pasażerów. Praca przewozowa wykonana przez pociągi pasażerskie osiągnęła prawie 2 mld pasażerokilometrów i była o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów wyższa (+5,8 proc.) niż rok wcześniej. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która osiągnęła wartość prawie 17,2 mln pociągokilometrów, był to wzrost o 6,1 proc.. Średnia odległość przejazdu pasażera w styczniu 2024 r. wyniosła 63 km. Podobnie jak przed rokiem.

Styczniowa liczba pasażerów, a także wartość pracy przewozowej i eksploatacyjnej, to najwyższe wyniki odnotowane w tym miesiącu od 2012 r.

Styczeń 2024 r. pod względem liczby pasażerów kolei był nieznacznie lepszy również w porównaniu z grudniem 2023 r. Z usług kolei skorzystało ponad  5,8 tys. osób więcej (+0,02 proc.). W przypadku pracy przewozowej był to spadek wobec grudnia 2023 r. – o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów (-6,9 proc.). Wartość wykonanej pracy eksploatacyjnej wzrosła o 0,7 mln pociągokilometrów (+4,3 proc.) w zestawieniu miesiąc do miesiąca. W styczniu 2024 r. przeciętny pasażer kolei podróżował na odległość prawie 5 km mniejszą niż w grudniu 2023 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane