Ubyło pociągów, poprawiła się ich punktualność

Pociąg towarowy na szlaku
Tomasz Kowal

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w przewozach towarowych punktualność w 2023 r. osiągnęła poziom 51,03 proc, (wzrost o 7,41 punktu proc.), przy czym liczba pociągów towarowych spadła o 8,36 proc. Z kolei poziom punktualności przewozów pasażerskich w 2023 r. wyniósł 90,1 proc., co oznacza wzrost tego wskaźnika o 1,47 punktu proc.

W całym 2023 r. w przewozach towarowych punktualność wyniosła 51,03 procc. Oznacza to, że pociągi były bardziej punktualne niż w 2022 r., kiedy punktualność kształtowała się na poziomie 43,62 proc. (wzrost o 7,41 punktu proc.).

Międzynarodowe mniej się spóźniają

W ostatnim kwartale 2023 r. do stacji końcowej punktualnie dotarło 50,35 proc. pociągów towarowych. W porównaniu do III kwartału 2023 r. punktualność była niższa o 1,54 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do II kwartału niższa o 3,22 punktu procentowego. W przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju wskaźnik punktualności wyniósł 53,28 proc., natomiast pociągi międzynarodowe osiągnęły ten wskaźnik na poziomie 37,95 proc.

– W przewozach towarowych widać znaczący wzrost punktualności, niestety przy jednoczesnym spadku liczby uruchamianych pociągów towarowych. Ograniczenie relacji, w których często dochodziło do dużych opóźnień (jak np. niektóre trasy związane z transportem towarów tranzytem), spowodowało polepszenie jednego z głównych wskaźników jakościowych – uważa dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK.

Średnie opóźnienie w przewozach towarowych wyniosło 658 minut, co w porównaniu do roku ubiegłego oznacza spadek o 208 minut.

Wakacje nie sprzyjają punktualności

Inna sytuacja jest w przewozach pasażerskich. W 2023 r. z polskiej kolei skorzystała rekordowa liczba pasażerów – ponad 374,4 mln. Przewoźnicy uruchomili ponad 1,89 mln pociągów pasażerskich, zaś praca eksploatacyjna zrealizowana przez nich wyniosła ponad 191 mln pociągokilometrów. Taka sytuacja wskazuje na wciąż rosnące zainteresowanie ofertą przewozów pasażerskich. Pomimo wzrostu poziomu wszystkich parametrów eksploatacyjnych, punktualność pociągów w 2023 r. poprawiła się względem roku ubiegłego i wyniosła 90,1 proc., co oznacza wzrost o 1,47 punktu proc.

– 2023 r. był pierwszym od 2020 r. w miarę stabilnym okresem realizacji przewozów pasażerskich. Jednak ponad 187 tysięcy pociągów pasażerskich odnotowało opóźnienie na stacji końcowej. Niska punktualność dotyczy zwłaszcza połączeń dalekobieżnych w okresie wakacyjnym. Pod względem łącznego czasu trwania opóźnień głównymi przyczynami były te przypisane do grupy „Tabor”. W ostatnim kwartale 2023 r. wpływ na punktualność miała też w dużym stopniu pogoda – wiatr, mróz czy opady śniegu – odnosi się do wyników Ignacy Góra.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane