Transport jedną z trzech nierzetelnych branży

Pixabay

Budownictwo, usługi wykonawczo-remontowe i transport to trzy nierzetelne branże według przedsiębiorców – wynika z badania „Rzetelność branżowa”, przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Rzetelnej Firmy, działającej pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

Rzetelność w rozumieniu finansowym to opłacanie rachunków, faktur i wszelkich innych zobowiązań w terminie. 91,3% właścicieli polskich firm sektora MŚP myśli podobnie. Rzetelna Firma sprawdziła, kogo przedsiębiorcy uważają za rzetelnego partnera w biznesie i jakimi kryteriami kierują się polskie firmy w ocenie rzetelności.

Większość pytanych (65%) uważa, że każda branża może być ryzykowna we współpracy, a rzetelność przedsiębiorstwa nie zależy od typu działalności, a samej firmy i jej właściciela. Jest też grupa przedsiębiorców, którzy uważają, że branża, w której działa kontrahent ma wpływ na jego rzetelność. Blisko co trzeci właściciel firmy z sektora MŚP twierdzi, że są branże, które można uznać za nierzetelne. Najgorzej w zestawieniu wypada branża budowlana. O jej niesolidności przekonana jest połowa przedsiębiorców. Co piąty na nierzetelną branżę wskazuje usługi wykonawczo-remontowe, 14,7% transport, a 8,3% górnictwo.

– Branżę budowlaną, mimo dobrej koniunktury gospodarczej, dręczą znane od lat problemy takie jak wysokie koszty materiałów, brak rąk do pracy czy zatory płatnicze. Te ostatnie stanowią poważną barierę w prowadzeniu biznesu. Według badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, 46,5 procent firm budowlanych przyznaje, że przez brak zapłaty od kontrahentów, nie może regulować własnych zobowiązań. To spowodowane jest specyfiką sektora. Przy jednym kontrakcie pracuje wielu podwykonawców, co pociąga za sobą długą listę płatności – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

W odpowiedzi na pytanie o branżę, która wymaga szczególnej ostrożności w kontaktach handlowych, przedsiębiorcy najczęściej wskazywali usługi wykonawczo-remontowe (18,3%), handel hurtowy (28,6), e-handel (10,7%) oraz transport (10,7%).

Przedsiębiorcy wskazują zachowania, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem. Zdecydowana większość, bo aż 89% właścicieli firm, mówi, że nierzetelny kontrahent jest trudny w kontaktach. Tu w szczególności wskazują, że taki klient nie odbiera telefonu, nie oddzwania i nie odpowiada na wiadomości.

Polscy przedsiębiorcy potrafią także rozszyfrować nierzetelnego płatnika przed podpisaniem umowy. Dla jednej trzeciej badanych firm, nierzetelny kontrahent, to taki, który unika zobowiązań pisemnych, a w szczególności odwleka podpisanie umowy.

Prawie 60% badanych przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że nie ma branży, którą można by uznać za rzetelną. Ci, którzy jednak wskazują, że są takie branże (26,3%), na pierwszym miejscu stawiają sferę budżetową (29,1%). Według 13,9%, branżą rzetelną jest sprzedaż detaliczna, a 11,4% mówi tak o profesjonalistach takich jak prawnicy, doradcy czy konsultanci.

Przedsiębiorcy wskazali, jakie firmy są rzetelne: 41,3% właścicieli polskich firm uważa, że to przede wszystkim podmioty sfery publicznej, 38% wskazuje na firmy zatrudniające powyżej 250 osób, a 60% uważa, że rzetelna firma to taka, która istnieje na rynku przynajmniej 11 lat. Ponad połowa badanych przyznaje, że rzetelny kontrahent to ten, z którym współpraca trwa ponad 11 lat.

Po drugiej stronie znalazły się opinie o firmach nierzetelnych: 40% badanych wskazuje, że nierzetelne są jednoosobowe działalności gospodarcze. 41% za takie uważa podmioty, z którymi współpraca trwała nie dłużej niż 5 lat oraz te, które istnieją na rynku połowę dekady (40%).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane