555 mln zł dotacji dla portów Szczecin i Świnoujście

Pixabay

20 grudnia Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowy na dofinansowanie sześciu projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę 722 mln zł. Najwięcej projektów powstanie w portach Szczecin i Świnoujście. Dofinansowanie uzyskał też projekt użeglownienia Odry na odcinku od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej.

Unijne wsparcie udzielane jest inwestycjom zakwalifikowanym do skorzystania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

– Kończymy 2019 rok ze świetnym wynikiem w zakresie wartości przekazanego beneficjentom unijnego dofinansowania. Od początku tej perspektywy CUPT, włącznie z dziś podpisanymi, zawarł aż 286 umów, na mocy których sektor transportu w Polsce otrzymał ze środków POIiŚ już ponad 73 mld zł. Dzięki skutecznej współpracy z beneficjentami polski transport staje się coraz bardziej konkurencyjny, ekologiczny, innowacyjny i dostępny – powiedziała podczas uroczystości Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Cztery z sześciu podpisanych umów dotyczą inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Ich łączna wartość to ponad miliard złotych, z czego kwota dofinansowania przekroczy 555 mln zł. Chodzi o następujące inwestycje:

  • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Całkowita wartość projektu to 118,29 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 57,6 mln zł.
  • Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego. Całkowita wartość projektu to 432,96 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 225,96 mln zł.
  • Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. Całkowita wartość projektu to 315,89 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 150,2 mln zł.
  • Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – Etap I. Całkowita wartość projektu to 144 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 121,68 mln zł.

Projekt “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” wiąże się z ochroną środowiska i ograniczeniem zanieczyszczeń powodowanych przez statki. Terminale portowe zostaną tak zmodernizowane, by zapewnić statkom nowoczesną obsługę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Powstanie też infrastruktura umożliwiająca zasilanie promów morskich energią elektryczną z lądu oraz odbiór ścieków sanitarnych. Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa sieci magistralnych kanalizacji wód opadowych oraz objęcie nowych rejonów portu kanalizacją sanitarną również przyniesie wymierne korzyści dla środowiska.

Oprócz inwestycji portowych, ponad 81 mln zł unijnego dofinansowania z POIiŚ dostaną PKP PLK na projekt “Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach zrewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007- 2013”.

Głównym celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość to 119,22 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę 22 peronów w 15 lokalizacjach na liniach nr 272, 353 i 1. Swym zasięgiem obejmie 3 województwa: kujawsko – pomorskie, łódzkie i wielkopolskie.

Projekt “Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II” zakłada odbudowę około 340 ostróg (budowli uniemożliwiają podmywanie brzegów przez wodę). Prace obejmą ponad 110 km Odry. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki nawigacyjne na rzece. Dofinansowanie unijne z POIiŚ wyniesie ponad 84,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 117 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane