Jest pozwolenie na przebudowę mostu nad Regalicą

Wody Polskie

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wydał pozwolenie na przebudowę zwodzonego mostu nad Regalicą w Szczecinie. Ta oczekiwana od dawna inwestycja ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym oraz dla rozwoju połączeń kolejowych w woj. zachodniopomorskim.

Wody Polskie informują, że zaakceptowany projekt obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących elementów (poza przęsłem zwodzonym), budowę nowego mostu oraz modernizację infrastruktury kolejowej (linie 273 i 428). W planie jest też budowa wiaduktu nad ulicą Szklaną oraz murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego.

Dotychczasowa nastawnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy budynek. Istotnym elementem jest też przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, co ma poprawić bezpieczeństwo. Zmieni się też otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa, czy wodociągowa.

Przeprawa łącząca wodę i kolej

– Bardzo nas cieszy decyzja Pana Wojewody. To krok w stronę realizacji jednego z największych zadań w historii Wód Polskich w Szczecinie. To inwestycja, która połączy wodę i kolej. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale i istotna z punktu widzenia sprawnej i komfortowej kolei. Zmieniamy obraz infrastrukturalny naszego regionu poprzez takie działania. Tegoroczna akcja lodołamania jasno i wyraźnie pokazała nam, jak potrzebna jest sprawna i dynamiczna możliwość przekraczania kolejnych odcinków Szczecińskiego Węzła Wodnego – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, Marek Duklanowski.

Obecny most kolejowy nad Regalicą ma niski prześwit pionow przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, lodołamaczy i jednostek technicznych. Czynność ta jest jednak pracochłonna i daje zaledwie 12,73 m szerokość szlaku żeglownego pod przęsłem zwodzonym. Przestarzała konstrukcja mostu powoduje też wzajemne ograniczenia pomiędzy przewozami kolejowymi a żeglugą śródlądową. Ruch pociągów musi być zatrzymany na czas otwarcia przęsła zwodzonego mostu, po to aby umożliwić ruch jednostek żeglugi śródlądowej pod mostem. Z kolei ruch barek pod mostem jest zatrzymany na czas, kiedy przęsło mostu jest opuszczone, aby umożliwić wykonywanie przewozów kolejowych. W przypadku transportu kolejowego dodatkowo ograniczeniem rozwoju przewozów jest zbyt mała przepustowość jednotorowego mostu kolejowego. Po zakończeniu prac powstanie nowy, dwutorowy most kolejowy o prześwicie pionowym wynoszącym 6,20 m i szerokości szlaku żeglownego pod mostem wynoszącej 50 m.

Inwestycja z dofinansowaniem z CEF

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt współfinansowany jest z środków Banku Światowego oraz z środków unijnego instrumentu finansowego “Łącząc Europę (CEF)”). Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 r.

W ramach całości projektu zaplanowano szereg działań, które mają wzmocnić ochronę przeciwpowodziową miejscowości położonych wzdłuż Środkowej i Dolnej, m.in. Szczecina, Słubic i Gryfina. Zaplanowane prace obejmą też budowę i modernizację istniejących obwałowań rzeki, usprawnią przepływ wód powodziowych oraz kry w okresach zagrożenia zatorami lodowymi. Istniejący wał przeciwpowodziowy wzdłuż Odry zostanie wzmocniony oraz poszerzony, a w okolicy Słubic powstanie nowy odcinek wału zabezpieczający miasto przed powodzią.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane