Kto dokończy A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica?

GDDKiA

W grudniu tego roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór nowego wykonawcy, który dokończy przebudowę autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica. 31 października GDDKiA odstąpiła – z winy wykonawcy, firmy Energopol Szczecin – od umowy na realizację tej inwestycji.

Firma Energopol Szczecin zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przebudowę odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Przyczyny odstąpienia od umowy leżą po stronie wykonawcy, który nie wywiązywał się z zawartego kontraktu. Energopol Szczecin wstrzymał roboty, pomimo niewielu prac pozostałych do zakończenia inwestycji. Zgodnie z Subklauzulą 15.1 SWK GDDKiA wezwała wykonawcę do wykonywania robót i podjęcia określonych działań, czego ten nie zrealizował.

Została uruchomiona gwarancja należytego wykonania, którą był zabezpieczony kontrakt. Kwota zajętej gwarancji wynosi około 3,5 mln zł. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów kontraktu, GDDKiA będzie egzekwować należności z tytułu kar umownych.

Kontrakt o wartości około 35,4 mln zł podpisano w listopadzie 2017 roku z terminem zakończenia w kwietniu 2020 roku. Wykonawca zrealizował dotychczas 80 proc. zakresu inwestycji. Pomimo tego, iż do wykonania pozostała zaledwie warstwa ścieralna na jezdni w kierunku Szczecina i dokończenie przejścia dla zwierząt, od lipca tego roku wykonawca wstrzymał prace. Nie zrealizował składanych deklaracji o wznowieniu robót od września, czyli po okresie wakacyjnym.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane