Opóźni się budowa S61 Suwałki – Budzisko

GDDKiA

GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Impresa Pizzarotti na realizację kontraktu na 24-km odcinku S61 Suwałki – Budzisko (granica państwa) w województwie podlaskim. Włosi nie przystąpili do przygotowania robót, pomimo otrzymanego zezwolenia na budowę i nacisków zamawiającego.

Po wielokrotnych wezwaniach firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tej inwestycji. Mimo wezwań ze strony Dyrekcji firma nie realizowała zapisów kontraktowych.

Inwestycja prowadzona była w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i taką decyzję wojewoda podlaski wydał 20 maja br. Jednak mimo upływu czasu po stronie wykonawcy brak było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych – m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty.

Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy – nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. policji.

W tej sytuacji GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg umożliwiający rozpoczęcie budowy, lecz w związku z koniecznością rozstrzygnięcia nowego postępowania opóźni się realizacja inwestycji.

GDDKiA zapewnia, że na pozostałych kontraktach nie ma aż takich trudności. Ostatnie odstąpienia od umów z nierzetelnymi wykonawcami na takich drogach jak S3, S5 czy A1 dotyczyły innej sytuacji niż ta, z jaką mamy do czynienia na S61 w województwie podlaskim.

We wcześniejszych przypadkach wykonawcy nie realizowali zapisów kontraktowych w kwestii wykonywania robót budowlanych, a konkretnie ich kontynuowania zgodnie z harmonogramem. Na S61 Suwałki – Budzisko wykonawca nie przystąpił jeszcze do „widocznej dla kierowców” realizacji kontraktu, tj. do prowadzenia robót budowlanych, a jego zaniechania w kwestii realizacji zapisów umowy miały miejsce jeszcze na etapie projektu i uzyskania niezbędnych zezwoleń do właściwej realizacji inwestycji.

Kalendarium S61 odc. Suwałki – Budzisko

20 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie o zamówieniu

28 lipca 2016 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7 listopada 2016 r. – kwalifikacja wykonawców

30 grudnia 2016 r. – zaproszenie do składania ofert

24 marca 2017 r. – otwarcie ofert  (wpłynęło 9)

13 kwietnia 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty  – Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR – 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł)

6 czerwca 2017 r. – zawarcie umowy

Podstawowe informacje:

  • Długość odcinka: ok. 24 km,
  • Wartość kontraktu z Impresa Pizzarotti – 605,5 mln złotych brutto,
  • Parametry techniczne – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (nawierzchnia z betonu cementowego),
  • Węzły drogowe – Suwałki Północ i Szypliszki,
  • Obiekty inżynierskie: 1 most, 24 wiadukty i 9 przejść dla zwierząt.
Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane