PLK szykują 26 przetargów do ogłoszenia w 2021 r.

Adam Brzozowski

PKP Polskie Linie Kolejowe utrzymują, że tempo prac modernizacyjnych na sieci linii kolejowych jest na dobrym poziomie. 85 proc. Krajowego Programu Krajowego o wartości 76 mld zł to już projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji.

Około 80 proc. inwestycji jest realizowanych zgodnie z założonym harmonogramem. Codziennie na sieci kolejowej prowadzone są roboty o wartości ponad 40 mln zł. W 2020 r. PLK planują nakłady na poziomie kilkunastu mld zł.

– Nie zwalniamy tempa i kontynuujemy realizację Krajowego Programu Kolejowego. Zakończyliśmy prace o wartości około 14 mld zł. Oznacza to, że 85 proc. KPK to projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji – twierdzi Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. – Przygotowujemy się do nowej perspektywy. W 2021 r. spółka będzie gotowa do ogłoszenia 26 przetargów na budowę za kwotę ok. 36 mld zł – dodaje prezes.

Wykonanie wydatków do czerwca siódmego roku perspektywy dla KPK wynosi 30,6 mld zł, co stanowi 40,6 proc. wydatków KPK. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych wydatków wynosiła – 7,6 mld zł i stanowiła 19,9 proc. kwoty wydatków ujętych do realizacji w WPIK z 2011 roku.

PLK mimo pandemii koronawirusa wspólnie z wykonawcami wypracowały metody usprawniające i ułatwiające proces inwestycyjny. Zarządca kolejowej infrastruktury wpisuje do materiałów przetargowych zmniejszoną do 5 proc. wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zamówień m.in. na roboty budowlane, usługi. Obniżenie maksymalnej wartości poziomu zabezpieczenia oznacza istotną redukcję obciążeń finansowych dla wszystkich uczestników rynku. Dla wykonawców oznacza to możliwość ubiegania się o dodatkowe zamówienia, a dla PLK większą konkurencyjność ofert.

Trwają prace nad kolejnymi projektami na przyszłość. W 2022 roku gotowych będzie kolejnych 6 dokumentacji technicznych dla projektów o wartości ok. 11 mld zł. W trakcie realizacji są 33 dokumentacje przedprojektowe dla projektów nowej perspektywy, o wartości realizacyjnej ok. 93 mld zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane