Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących gospodarki morskiej

12019, Pixabay

25 czerwca Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw dotyczące gospodarki morskiej. Są to: specustawa dot. budowy portów zewnętrznych, zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich, zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych ma na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich. Dotyczy on tzw. portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. portów w Gdańsku, Gdyni oraz zespołu portów Szczecin – Świnoujście.

Zgodnie z dokumentem, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, będą wydawać – na wniosek inwestora – wojewodowie.

Głównym celem projektu nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie przepisów do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (zwane dalej rozporządzeniem portowym).

Co do zasady rozporządzenie portowe stosowane jest wprost, jednakże konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych pozwalających na jego prawidłowe stosowanie.

Projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zmianę art. 21 ust. 1 pkt 23c, polegającą na rozszerzeniu jego zakresu o statki o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego uzyskają marynarze, pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami innych państw UE i EOG.

Celem projektowanej ustawy jest zachęcenie armatorów do przeflagowania swoich statków spod bander, które gwarantują marynarzom zwolnienia podatkowe, pod banderę polską oraz poprawę konkurencyjności polskich marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy.

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że specustawa o budowie portów zewnętrznych ułatwi realizację strategicznych inwestycji portowych. Ustawa o portach i przystaniach morskich usprawni procesy zarządzania w porcie i ułatwi budowę infrastruktury dostępowej. Natomiast zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia marynarzy z podatku i jest kolejnym krokiem na drodze do powrotu polskiej bandery.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane