W Porcie Szczecin ruszyło pogłębianie Kanału Dębickiego

NDI

Konsorcjum firm NDI rozpoczęło roboty czerpalne w ramach poszerzania Kanału Dębickiego w Porcie Szczecin do szerokości 200 m (obecnie ma 120 metrów) oraz pogłębienia basenu do głębokości technicznej 12,5 m. Pogłębianie dna przebiega z wykorzystaniem pogłębiarki – statku „Inż. Stanisław Łęgowski”.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi modernizację Portu Szczecin. Jednym z zaplanowanych zadań jest budowę nowego nabrzeża Norweskiego, stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, które pełni funkcję terminalu kontenerowego. Zaplanowano też modernizację istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego. Dodatkowo do wybudowania jest nabrzeże Duńskie na długości ok. 770 metrów, które będzie pełnić funkcję zabezpieczenia brzegu Ostrowa Grabowskiego i pozwalać w przyszłości przedłużyć linię nabrzeża Norweskiego.

Nowy etap prac

Elementem wspólnym dla wszystkich nabrzeży jest poszerzenie Kanału Dębickiego do szerokości 200 m (obecnie ma 120 metrów) oraz pogłębienie basenu do głębokości technicznej 12,5 m. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm: NDI S.A. oraz NDI SOPOT S.A. Według informacji przekazanych przez wykonawcę, realizacja prac przebiega sprawnie – aktualnie wykonano 40 proc. prac i rozpoczęto nowy etap przedsięwzięcia.

– Rozpoczęliśmy kluczowe prace przewidziane dla tego zadania, czyli roboty czerpalne. Pogłębianie dna przebiega z wykorzystaniem pogłębiarki – statku, który się nazywa „Inż. Stanisław Łęgowski”. Zbiera on nadmiar piasku i namułów, aby osiągnąć wymaganą rządną docelową dna – mówi Piotr Arabczyk, dyrektor projektu z Grupy NDI. – Po wypełnieniu ładowni, statek kieruje się do specjalnie przygotowanego miejsca postoju na odcinku Przekopu Mieleńskiego, a tam zebrany urobek systemem krótkich rurociągów tłoczy na specjalne przygotowane wcześniej Pole Odkładu – dodaje Arabczyk.

Pogłębiarka ma pojemność ładowni sięgającą 1600 m3. Pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Ilość mas ziemnych do przetransportowania to 1,5 mln m3 – 800 tys. z nowego nabrzeża oraz 700 tys. z pozostałych części kanału.

Wszystkie prace odbywają się ze stałym nadzorem ornitologów, którzy dbają o zachowanie naturalnego stanu środowiska wśród obszaru budowy.

Nabrzeże Norweskie będzie gotowe w 2023 r.

To nie jedyne prace, realizowane przez Grupę NDI w szczecińskim porcie. Poza rozpoczęciem robót czerpalnych, na nabrzeżu Norweskim i Duńskim pogrążono już wszystkie ścianki szczelne i wykonano 100 proc. kotew gruntowych. Na nabrzeżu Czeskim i Słowackim również w ramach Etapu Pierwszego wykonano wszystkie kotwy oraz całą palisadę złożoną z rur stalowych (255 szt.) i ścianek szczelnych (252 szt.). Obecnie Wykonawca realizuje docelowe konstrukcje żelbetowe, których ukończenie przewidziane jest na początek 2023 r. Po ich zakończeniu NDI wbuduje urządzenia bezpieczeństwa, czyli odbojnice morskie, pachoły, wyposażenie ratownicze oraz elementy zabezpieczające ruch transportu lądowego.

– Ponieważ odpowiednio wcześniej zabezpieczyliśmy kluczowe materiały budowlane, Port Szczecin na początku 2023 r. uzyska zupełnie nowe nabrzeże Norweskie o długości 300 m. Będzie ono w pełni przystosowane do obsługi statków – podkreśla Piotr Arabczyk.

Prace postępują także na polu odkładu na Wyspie Ostrów Mieleński, gdzie wykonano m.in. ok. 65 procent platformy roboczej oraz ok. 15% tzw. kontenerów, które będą tworzyły obwałowanie nowego pola refulacyjnego.

Wszelkie roboty zakończą się do połowy roku 2024. Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to ok. 343,1 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane