Tylko jeden chętny do budowy terminalu w Świnoujściu

ZMPSiŚ

Flagowy projekt Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście, czyli terminal głębokowododny w Świnoujściu, nie cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Do ewentualnej budowy obiektu, a w przyszłości do zarządzania nim, zgłosiła się tylko jedna firma: brytyjska Baltic Gateway. Jej oferta nie spełniała wymogów formalnych.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu ma wyznaczyć kierunek rozwoju zespołu portowego Szczecin – Świnoujście. Obiekt ma być zlokalizowany w Porcie Zewnętrznym, na wschód od falochronu wschodniego Terminalu LNG. Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie. – „Dostęp od strony lądu przewiduje budowę drogi dojazdowej od projektowanego węzła Łunowo na drodze S3 oraz torów kolejowych. Część ładunków będzie transportowana także żeglugą śródlądową.” – czytamy na stronie internetowej ZMPSiŚ. „Głębokowodny Terminal Kontenerowy przyjmie największe jednostki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Umożliwi równoczesną obsługę 2 jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 metrów. Roczna zdolność przeładunkowa terminalu będzie wynosić dwa miliony TEU” – informuje portowa spółka.

Tymczasem na ogłoszenie skierowane do potencjalnych inwestorów terminalu odpowiedział tylko jeden podmiot: brytyjski Baltic Gateway. Komisja konkursowa stwierdziła jednak, że jego oferta nie spełnia wymogów formalnych. – (…) komisja rekomenduje zarządowi ZMPSIŚ S.A. odrzucenie złożonej oferty i zakończenie aktualnie prowadzonego postępowania bez rozstrzygnięcia – czytamy w komunikacie. ZMPSiŚ informuje, iż nadal będzie podejmował działania zmierzające do zawarcia z podmiotem zewnętrznym odpowiedniej umowy zapewniającej powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie morskim w Świnoujściu. Niezależnie od wyników bieżącego postępowania, ZMPSiŚ prowadzi prace przygotowawcze w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji tego projektu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane