Port Gdańsk ze spadkiem przeładunków o 8,3 proc.

ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk utrzymuje, że w I kwartale 2020 r. widoczny jest wpływ pandemii koronawirusa na branżę morską i obsłużony w porcie wolumen. Port uzyskał w tym okresie wynik o 8,3 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. I kwartał zamknął się przeładunkami na poziomie 11,3 mln ton.

Spadki odnotowano w większości grup ładunkowych oprócz zbóż (+223 proc.), LPG (+27 proc.) i innych masowych (+6,4 proc). W pozostałych grupach ładunkowych odnotowano spadek rdr: paliwa (-16,8 proc.), węgiel (-27,5 proc.), drobnica (-1,2 proc.) kontenery (-2,1 proc.) ro-ro (-23,8 proc.).

W I kwartale 2020 roku w Gdańsku nie obsłużono ładunków z grupy Drewno oraz Ruda. Podział struktury przeładunków w I kwartale 2020 roku, przedstawia się następująco: masowe płynne: 29,7 proc., masowe suche: 23,8 proc., ładunki drobnicowe: 46,5 proc..

Liczba zawinięć statków handlowych do Portu Gdańsk wyniosła 764, co oznacza wzrost o 17 zawinięć w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Równocześnie w 2020 roku zanotowano niższą średnią pojemność brutto statku niż w I kwartale 2019 roku, głównie z powodu mniejszej liczby zawinięć kontenerowych statków oceanicznych w marcu.

Największy port europejski Port Rotterdam po I kwartale bieżącego roku odnotował spadek rdr na poziomie -9,3%, a drugi co do wielkości port europejski – Antwerpia wzrost +4 proc. rdr. Według ZMPG zjawisko rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, które obejmuje swym zasięgiem coraz większą część świata w aspekcie terytorialnym, oddziałuje na całą globalną gospodarkę i handel, odwracając dotychczasowe trendy rynkowe i tym samym zakłócając obowiązujące prognozy.

Tego poglądu nie podziela zarządu portu Rotterdam, który utrzymuje, że wpływ epidemii koronawirusa na branżę morską będzie widoczny dopiero w II kwartale 2020 r.

Port Rotterdam spodziewa się 20-proc. spadku przeładunków

Port Gdańsk informuje, że po podsumowaniu I kwartału 2020 roku, pomimo spadku w przeładunku kontenerów nadal plasuje się na drugiej pozycji w morskim rankingu kontenerowym na Bałtyku, a do lidera bałtyckich przewozów kontenerowych, portu Petersburg, który przeładował w analogicznym okresie 561 950 TEU, brakuje mu 87 557 TEU.

W I kwartale odnotowano w Porcie Gdańsk mniejszą ilość ładunków z grupy ro-ro, które odnotowały 24 proc. spadek rdr, głównie z powodu mniejszej ilości samochodów handlowych. Natomiast ładunki promowe ro-ro utrzymują się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, odnotowując zaledwie 1,5 proc. spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane