Rail Polska inwestuje w OZE

Tomasz Kowal

Przewoźnik kolejowy Rail Polska będzie zasilał swoją bazę i zakład produkcji lokomotyw energią z paneli fotowoltaicznych. Swoją wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii podzieli się z nim spółka PKP Energetyka, która realizuje m.in. projekt budowy paneli PV na ponad 500 podstacjach trakcyjnych.

W 2020 r. przewoźnik kolejowy Rail Polska zanotował udział w rynku w wysokości 1,55% jeżeli chodzi o masę przetransportowanych towarów oraz 1,47%, pod względem pracy przewozowej. Spółka wyspecjalizowana jest w przewozach towarów masowych, w transporcie intermodalnym oraz dla przemysłu chemicznego. Rail Polska oferuje również obsługę bocznic kolejowych, utrzymanie infrastruktury kolejowej, a także utrzymanie i modernizację taboru kolejowego – przede wszystkim lokomotyw spalinowych. W ostatnich latach w branży kolejowej głośno było o zrealizowanym przez spółkę projekcie kompleksowej przebudowy spalinowej lokomotywy M62 na jednostkę elektryczną, która otrzymała nazwę 207E „Edgar”.

Rail Polska bierze w leasing swoje lokomotywy

Modernizacja zasilania

Kolejne pojazdy tego typu są budowane w Zakładzie Taboru Kolejowego we Włosienicy generując zapotrzebowanie na energię. Spółka postanowiła zasilić zakład w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w szczególności farm fotowoltaicznych. W ubiegłych latach Rail Polska, korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zmienił systemy ogrzewania na gazowe, zabudował panele solarne i wykonał termomodernizację budynków.

Aktualnie przewoźnik podpisał list intencyjny ze spółką PKP Energetyka, w celu stworzenia efektywnych źródeł energii z paneli fotowoltaicznych. – Podpisanie listu intencyjnego sygnalizującego chęć podjęcia współpracy dotyczącej zielonej energii wskazuje na dużą wagę, jaką nasza firma przywiązuje do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Cieszymy się, że naszym partnerem w procesie zmniejszania śladu węglowego spółki będzie PKP Energetyka, która według naszej oceny dysponuje unikalnym doświadczeniem, kompetencjami i niezbędnym know-how. Warto też przypomnieć, że wspólnie działamy już w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) na rzecz optymalizacji zużycia energii elektrycznej w branży kolejowej – powiedział Piotr Krzemień, członek zarządu i dyrektor Zakładu Przewozów Kolejowych Rail Polska.

Kolej ma dać przykład

Wcześniej PKP Energetyka podpisała podobne deklaracje z PKP Cargo, CTL Logistics oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną. – Nie ma odwrotu od zielonej energii. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że wszyscy stajemy przed wyzwaniem ograniczania własnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Branża kolejowa nie jest tutaj wyjątkiem – więcej, powinna ona dawać przykład – mówi Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

PKP Energetyka realizuje m.in. projekt budowy paneli PV na ponad 500 podstacjach trakcyjnych, które zmniejszą ich zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Zarówno PKP Energetyka, jak i Rail Polska należą do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) – inicjatywy branży kolejowej, działającej na rzecz bardziej konkurencyjnego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane