Domagają się od PE uznania Bydgoszczy za węzeł TEN-T

Kontenery
OSG Containers, Unsplash

Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak skierowało do Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. Pod petycją podpisały się także kujawsko-pomorskie samorządy i lokalne organizacje przedsiębiorców. Decyzja PE będzie znacząca dla budowanego terminalu przeładunkowego Bydgoszcz – Emilianowo.

Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak informuje, że 14 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt rewizji sieci TEN-T. Utrzymuje on Bydgoszcz jako element sieci kompleksowej TEN-T (sieć bazowa będąca częścią sieci kompleksowej, traktowana jest jako priorytet do wdrożenia już do 2030 roku). – Co jest istotne – w tej propozycji Komisja Europejska zdecydowała się zaproponować podniesienie rangi linii kolejowej pomiędzy Bydgoszczą i portem w Gdyni do rangi sieci bazowej, co w pewnym sensie jest samo w sobie argumentem, za zwiększeniem rangi również bydgoskiego węzła – podkreśla stowarzyszenie.

– Być może Komisja Europejska nie ma pełnej wiedzy o potencjale Węzła Logistycznego Bydgoszcz, dlatego tą petycją chcemy go przedstawić – wyjaśnia Łukasz Religa, prezes Nowego Bursztynowego Szlaku.

Spółka budująca terminal przeładunkowy Bydgoszcz – Emilianowo przygotowała pod koniec stycznia 2022 r. analizę, w której założono na 2030 rok przeładunki na poziomie 93,6 tys. TEU, z perspektywą dużych wzrostów w kolejnych latach. Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak utrzymuje, że przyjmując przelicznik zalecany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1 TEU = 12 ton), można ostrożnie prognozować 1,1 mln ton przeładunków na 2030 r. Z kolei w rozporządzeniu 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady o TEN-T minimum dla węzłów tej sieci to 800 tys. ton.

W uzasadnieniu do petycji Nowy Bursztynowy Szlak wskazuje też zapisy projektu ,,Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030”, w którym bydgoski węzeł przedstawiony jest jako strategiczny przy wykorzystaniu wszystkich gałęzi transportu – drogowego, kolejowego i śródlądowego.

Propozycja Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2021 r. przejdzie teraz procedurę tzw. trilogu, czyli będzie uzgadniania z Parlamentem Europejskim. Komisja będzie mogła zaproponować korektę tego dokumentu o status węzła bydgoskiego.

Sygnatariusze petycji złożonej przez Nowy Bursztynowy Szlak:

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz (JST)

Rada Miasta Bydgoszczy

Rada Powiatu Bydgoskiego

Rada Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

Rada Miejska w Solcu Kujawskim

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

,,Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane