GDDKiA: zarzuty NIK są już nieaktualne

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zidentyfikowała obszary wskazane przez NIK w raporcie na temat utrzymania nawierzchni dróg, jeszcze przed wszczęciem kontroli w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego infrastruktury w latach 2015-2018.

Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła GDDKiA m.in. operowanie niewłaściwymi danymi dotyczącymi liczby prac remontowych na sieci dróg krajowych.

– Uprzedzamy wnioski z raportu NIK, który potwierdza słuszność naszych działań. Kontrola NIK realizowana była w okresie od 17 września 2018 roku do 15 lutego 2019 roku, natomiast kluczowe kwestie podniesione przez NIK zostały zidentyfikowane przez GDDKiA jeszcze przed wszczęciem kontroli. GDDKiA już na początku 2018 roku podjęła stosowne czynności, zmierzające do poprawy funkcjonowania procesów w obszarach, w ramach których stwierdzono konieczność poprawy. Tym samym NIK, poprzez sformułowane wnioski, potwierdziła zasadność i kierunek działań zarządczych podejmowanych przez GDDKiA – twierdzi Dyrekcja w opublikowanym komunikacie.

GDDKiA już zrealizowała kluczowe wnioski NIK. Wdrożono m.in. nowy system księgowy (zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie katalogu robót budowlanych i zamówień finansowanych ze środków na utrzymanie sieci dróg), który zapewnia bieżące i rzetelne monitorowanie robót bieżącego utrzymania sieci dróg krajowych.

Prowadzony poprzez system monitoring dostarcza informacje, umożliwia optymalne zarządzanie finansami i podejmowanie właściwych działań operacyjnych w trakcie roku budżetowego. Sprawne dysponowanie środkami finansowymi, poprzez niezwłoczne reagowanie na wnioski oddziałów GDDKiA i uzasadnione przesuwanie między asortymentami, ma istotne znaczenie dla utrzymania sieci dróg, w tym stanu technicznego nawierzchni.

Kolejnym narzędziem umożliwiającym weryfikację, zasadność i skuteczność działań z zakresu zarządzania utrzymaniem jest coroczny „Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec roku…”, sporządzany na podstawie przeprowadzonej kampanii pomiarowej.

Zobacz komunikat GDDKiA

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane